10:29 09/08/2011

SeASecurities hỗ trợ 50% phí công chứng hợp đồng ủy quyền

Lan Anh

Công ty Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) hỗ trợ nhà đầu tư 50% phí dịch vụ công chứng hợp đồng ủy quyền

Chính sách hỗ trợ này được SeASecurities áp dụng từ 8/8 - 19/8/2011.
Chính sách hỗ trợ này được SeASecurities áp dụng từ 8/8 - 19/8/2011.
Từ ngày 8/8/2011, Công ty Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) phối hợp với văn phòng Công chứng Vạn Xuân cung cấp dịch vụ công chứng trực tiếp tại sàn giao dịch hội sở.

Theo đó, khách hàng đến làm thủ tục công chứng trực tiếp tại sàn giao dịch hội sở (14 Láng Hạ, Hà Nội) trong vòng 10 ngày đầu tiên (từ 8/8 - 19/8/2011) sẽ được hỗ trợ 50% phí dịch vụ công chứng hợp đồng ủy quyền.

Ngoài việc thực hiện thủ tục công chứng trực tiếp tại sàn giao dịch SeASecurities vào 2 ngày cố định 8 và 9/8/2011, khách hàng có thể đến Văn phòng Công chứng Vạn Xuân (tại 48 Giang Văn Minh, Hà Nội) để thực hiện việc công chứng hợp đồng ủy quền.

Để hoàn tất thủ tục, khách hàng khi đến công chứng cần có sự có mặt đầy đủ của người ủy quền và người được ủy quyền, đồng thời mang theo chứng mình nhân dân bản gốc của người ủy quyền và người được ủy quyền; hợp đồng và giấy đề nghị mở tài khoản tại SeASecurities.