17:11 19/04/2021

SHB dự kiến chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Đào Vũ

SHB phát hành trái phiếu quốc tế nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo tài liệu SHB sẽ trình cổ đông phương án chào bán và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế. Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN (Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Hai loại hình trái phiếu được chào bán là trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).

Lãi suất chi tiết sẽ được SHB quyết định sau, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Việc phát hành dự kiến được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 - 5 năm.

Lãnh đạo SHB cho biết, mục đích khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của ngân hàng trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng của ngân hàng.

Bên cạnh ý định phát hành trái phiếu quốc tế, SHB cũng cho biết, theo quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Do đó, để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không quá 20% và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.

Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày đại hội đồng cổ đông thông qua.