16:13 06/09/2012

SIC sẽ vay thêm 280 tỷ đồng từ Maritime Bank

Hà Anh

Cổ đông SIC không thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2012 nhưng đồng ý cho vay vốn từ Maritime Bank

Diễn biến giá cổ phiếu SIC trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SIC trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) thông báo kết quả đại hội cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 và vay vốn từ Maritime Bank.

Theo đó, đại hội cổ đông công ty không thông qua việc điều chỉnh giảm doanh thu trong năm 2012 từ 305,6 tỷ đồng, xuống còn 89,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm từ 17 tỷ đồng xuống 11,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ đông SIC đã thông qua việc vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) số tiền 280 tỷ đồng để cơ cấu lại tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo bán niên soát xét của SIC, 6 tháng đầu năm, SIC đat doanh thu 45,3 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,1 tỷ đồng, tương đương 31% kế hoạch năm.

Trước đó, HNX đưa cổ phiếu SIC không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 5/9/2012 do công ty này chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn công bố thông tin báo cáo tài chính.