15:51 09/07/2012

SJS: Phó Chủ tịch đã nắm giữ hơn 20% cổ phần

Hà Anh

VSD đã chuyển quyền sở hữu 4.495.810 cổ phiếu SJS từ 3 nhà đầu tư là sang ông Đỗ Văn Bình - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SJS

Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Theo thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), VSD đã chuyển quyền sở hữu 4.495.810 cổ phiếu SJS từ 3 nhà đầu tư là Wareham Group Limited, Vietnam Enterprise Investments Ltd và Vietnam Property Fund Limited sang nhà đầu tư Đỗ Văn Bình - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE).

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là ngày 6/7/2012.

Trước đó, ngày 6/7, HOSE có thông báo ông Đỗ Văn Bình - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SJS - đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 20.373.000 cổ phiếu, chiếm 20,37% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Được biết, năm 2012, SJS đặt mục tiêu 1.018 tỷ đồng doanh thu, 719 tỷ đồng giá trị đầu tư, 206 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và cổ tức sẽ ở mức 10-15%.