09:19 02/08/2007

SME Securities, thành viên mới của sàn Hà Nội

H.Bằng - H.Xuân

Sáng 1/8, Công ty Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức thực hiện các giao dịch tại sàn Hà Nội

Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa ký quyết định công nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SME Securities) là thành viên giao dịch chính thức.

Sáng 1/8, SME Securities đã chính thức thực hiện các giao dịch như: mở tài khoản, đặt lệnh, môi giới mua bán chứng khoán tại tầng 3, toà nhà Domus-Vinaplast, 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

SME Securities là công ty chứng khoán được sáng lập bởi các cổ đông là những doanh nghiệp có bề dầy kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

SME Securities được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh gồm: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính.

Đặc biệt, SME Securities sử dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin giúp khách hàng có thể đặt lệnh qua hệ thống điện thoại thông minh-SME Calling Centre, qua internet cũng như hệ thống kios đặt lệnh SME e-broker.

Hệ thống thẻ nhận dạng tích hợp các công nghệ thông tin hiện đại giúp khách hàng có thể tra cứu, đặt lệnh, mở tài khoản... tại trụ sở công ty một cách dễ dàng.