09:42 06/09/2007

"Sổ hồng" sẽ được gộp với "sổ đỏ"

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có kiến nghị phải thống nhất sổ đỏ và sổ hồng như hiện nay vào làm một

Sổ đỏ lâu nay vẫn là nỗi khổ của người dân.
Sổ đỏ lâu nay vẫn là nỗi khổ của người dân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có kiến nghị phải thống nhất sổ đỏ và sổ hồng như hiện nay vào làm một.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chỉ có một đầu mối quản lý, thay vì hai Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng).

Dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng sẽ làm việc với nhau để thống nhất trình Chính phủ hướng hợp nhất 2 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng) trên cơ sở đơn giản và thuận tiện hơn cho người dân.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Chính phủ nhận định, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở hiện nay chưa được quy định theo “một cửa” liên thông. Điều này khiến người dân phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi, gây nhiều phiền phức và tốn kém thời gian.