09:25 19/06/2007

Số tài khoản của nhà đầu tư Nhật tăng mạnh

Hải Bằng

Làn sóng đầu tư vào chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư cá nhân Nhật đã tăng mạnh kể từ tháng 10/2006

Làn sóng đầu tư vào chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư cá nhân Nhật đã tăng mạnh kể từ tháng 10/2006.

Đến đầu tháng 6/2007 số lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản tại các công ty chứng khoán trong nước tăng khoảng gấp đôi so với cuối tháng 10/2006.

Tại sàn Tp.HCM, tính đến giữa tháng 6/2007, đã có hơn 5.000 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đang giao dịch thông qua các công ty chứng khoán ở Việt Nam, trong đó số tài khoản của nhà đầu tư Nhật chiếm phần lớn.

Tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), tổng số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở tại SSI đạt 2.000 tài khoản, các nhà đầu tư Nhật chiếm 1.400 tài khoản.