12:31 30/05/2021

Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt

Thuỷ Tiên

Tuần qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là điểm tựa chính giúp chỉ số đi lên, trong bối cảnh không ít phiên thị trường có sự phân hóa mạnh. Nhìn chung, top những cổ phiếu tăng mạnh mỗi sàn đều có sự xuất hiện ít nhất một mã ngân hàng...

Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 1
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 2
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 3
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 4
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 5
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 6
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 7
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 8
Sóng cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa dứt - Ảnh 9