08:00 21/07/2021

SSI: Cho vay margin kỷ lục hơn 15.539 tỷ đồng, lãi 6 tháng tăng 84%

Kiều Linh -

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.244,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI - HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của SSI đạt lần lượt là 1.741,8 tỷ đồng và 703,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với quý 2/2020.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận trong 6 tháng  đầu năm 2021 thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 579,9 tỷ đồng, giảm so với con số 728,1 tỷ đồng của quý 2/2021. Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính 356,6 tỷ đồng, tăng 64,8%; chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính giảm từ 427 tỷ đồng năm ngoái còn 35 tỷ đồng; cổ tức, tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL 134 tỷ đồng, tăng 65%.

Danh mục tự doanh của SSI thời điểm hiện tại gồm các cổ phiếu niêm yết như HPG, FPT, ELC, PLX, TDM tổng giá trị 783 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có FPT có lãi, các mã còn lại đều lỗ hoặc đứng yên.

Doanh thu từ nghiệp vụ Môi giới chứng khoán đạt 369,8 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với quý 2/2020.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) cuối quý 2 đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của SSI. Kết quả, doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với quý 2/2020.

SSI: Cho vay margin kỷ lục hơn 15.539 tỷ đồng, lãi 6 tháng tăng 84% - Ảnh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.244,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của SSI đạt 1.255 tỷ đồng. Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận.

Tại ngày 30/06/2021, công ty có tổng tài sản 41.538,3 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.095,9 tỷ đồng.

SSI đã tiến hành chốt danh sách cổ đông tại ngày 16/6 và chi trả hơn 640 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày 15/7 vừa qua. Trong quý 3, công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành trên 200 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu, và chào bán tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.