16:41 20/07/2021

Thắng lớn từ cho vay margin song Mirae Asset lại lỗ mảng tự doanh

Khánh Linh

Lãi từ hoạt động cho vay của Mirae Asset ghi nhận 297 tỷ đồng trong khi nghiệp vụ tự doanh lại lỗ...

Mirae Asset lại lỗ mảng tự doanh.
Mirae Asset lại lỗ mảng tự doanh.

Báo cáo tài chính quý 2/2021 vừa được Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam công bố cho thấy doanh thu hoạt động đạt 618 tỷ đồng, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ hoạt động cho vay lên mức kỷ lục mới 15.111 tỷ đồng dẫn đến lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 297 tỷ đồng, tăng 45%. Hoạt động môi giới chứng khoán đem về cho công ty 230 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái 51,5 tỷ đồng.

Ở mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 29% lên gần 50 tỷ đồng. Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 36 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần; Chênh lệch đánh giá lại giảm mạnh từ 34 tỷ đồng năm trước còn 11 tỷ đồng năm nay. Trong khi đó, lỗ từ tài sản tài chính FVTPL ở mức 52,4 tỷ đồng trong đó lỗ bán tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh lên con số 55,6 tỷ đồng, năm ngoái 10,5 tỷ đồng. Điều này dẫn đến mảng tự doanh của Mirae Asset lỗ trong quý 2 năm nay. 

Ngoài ra, phần lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 42,8 tỷ đồng năm ngoái xuống còn 28 tỷ đồng. 

Mirae Asset lỗ lớn từ mảng tự doanh.
Mirae Asset lỗ lớn từ mảng tự doanh.

Kết thúc quý 2/2021, Mirae Asset báo lãi sau thuế 151 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 2/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của Mirae Asset đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 87% so với nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 31% lên gần 319 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của Mirae Asset ở mức 18.117 tỷ đồng, tăng 36,3% so với số cuối năm 2020. Tiền và tương đương tiền 206 tỷ đồng, giảm 65%. Tài sản tài chính FVTPL ở mức hơn 212 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu kỳ. Khoản mục HTM (tiền gửi ngân hàng kỳ hạn gốc từ 3 tháng đến 1 năm và trên 1 năm) tăng từ 783 tỷ đồng lên 1.545 tỷ đồng.  Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là 367,3 tỷ đồng, tăng 24%.

Trong cơ cấu các khoản cho vay, khoản margin ghi nhận ở mức 13.330 tỷ đồng, tăng 28,7% so với đầu năm và tăng 11,3% so với cuối quý 1, tạm ứng tiền bán cho khách hàng 1.776 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện tại là 7.026 tỷ đồng, như vậy tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu gần 1,89 lần.