Quy mô ACB năm 2022 tăng trưởng vượt trội, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% 7 năm liên tiếp
Chứng khoán

Quy mô ACB năm 2022 tăng trưởng vượt trội, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% 7 năm liên tiếp

Vượt qua nhiều thách thức, ACB đã kết thúc năm 2022 với mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 17,1 nghìn tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm; tín dụng đạt 413,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% và huy động đạt 414 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021. ACB tiếp tục là ngân hàng có tỷ suất sinh lời ROE đứng đầu thị trường với mức 26,5%...