22:07 26/06/2021

Tập đoàn Anova đổi tên thành Nova Consumer Group

Hoài Phương -

Tập đoàn Anova - một thành viên của NovaGroup - đã thông báo chính thức đổi tên và lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng...

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra sáng 25/6, Tập đoàn Anova đã thống nhất đổi tên và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Theo đó, Anova được thống nhất đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn Nova Consumer (Nova Consumer Group) với định hướng phát triển thêm các ngành hàng tiêu dùng.

Nova Consumer Group (NCG) sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm để nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín 3F từ trang trại đến bàn ăn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tập đoàn và tạo ra giá trị cho nhà đầu tư.

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn sẽ được Nova Consumer Group chú trọng phát triển. Trong mảng thuốc thú y, tập đoàn đặt mục tiêu phát triển thị trường, đưa sản lượng bán hàng tăng trên 50%. Đối với ngành chăn nuôi, mục tiêu năm 2021 tăng thêm ít nhất 2 trại heo với quy mô lớn và một hệ thống trang trại gà với gần 1 triệu con tại khu vực phía Nam.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và dự kiến niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM trong thời gian tới.

Theo số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn là 3.882 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 2.004 tỉ đồng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.112 và 178 tỉ đồng.