00:57 11/02/2017

Techcombank muốn bán tiếp cổ phiếu Vietnam Airlines

Hà Anh

Techcombank đăng ký bán ra 3,8 triệu cổ phiếu HVN nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư trong thời gian từ 14/2 đến ngày 15/3/2017

Trụ sở giao dịch của Techcombank.<br>
Trụ sở giao dịch của Techcombank.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) muốn bán 3,8 triệu cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã HVN).

Theo đó, Techcombank đăng ký bán ra 3,8 triệu cổ phiếu HVN nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/2/2017 đến ngày 15/3/2017 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, Techcombank đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu HVN từ ngày 9/1/2017 đến ngày 7/2/2017. Tuy nhiên, Techcombank chỉ bán thành công 760.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu không đáp ứng được kỳ vọng đề ra và thanh khoản trên thị trường chưa cao.

Hiện tại, ngân hàng này đang nắm giữ 24,8 triệu cổ phiếu HVN, chiếm 2,02%. Nếu bán thành công, lượng cổ phiếu sẽ còn lại là 21,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,71% vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

Trong bản cơ cấu cổ đông tại HVN tại thời điểm 30/11/2016. Nhà nước nắm giữ 1.057.638.000 cổ phần, chiếm 86,16%. Cổ đông trong nước có 7.509 cổ đông nắm giữ 62.106.167 cổ phần, chiếm 5,06%...

Có 30 cổ đông nước ngoài nắm giữ 107.789.611 cổ phần, chiếm 8,78%.