06:00 09/10/2021

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà

Thanh Xuân -

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Yên Bái nói riêng và với cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói chung...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 do Bộ Xây dựng tổ chức.

Tại đây, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng (đơn vị tư vấn) đã trình bày báo cáo nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Theo đó, hồ Thác Bà thuộc địa bàn hai huyện Yên Bình và Lục Yên, tỉnh Yên Bái, là một trong 48 địa điểm có tiềm năng phát triển trở thành khu du lịch quốc gia.

Việc lập nhiệm vụ quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1775/QĐ-TTg và Quy hoạch tỉnh Yên Bái đến năm 2030, các quy hoạch khác có liên quan nhằm mục tiêu phát triển hồ Thác Bà và vùng phụ cận trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ với các sản phẩm du lịch đặc trưng, đảm bảo hài hòa các chức năng gắn với văn hóa và hệ sinh thái lòng hồ.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040 nằm trên địa phận hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Yên Bình có diện tích 28.800 ha, không tính phần mặt nước. Phạm vi lập định hướng phát triển khu vực phụ cận thuộc địa giới hành chính huyện Yên Bình, Lục Yên có diện tích 9.000 ha.

Tổng quy mô diện tích lập quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà và định hướng phát triển khu vực phụ cận có diện tích khoảng 53.000 ha.

Trong đó, định hướng phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan và thiết kế đô thị là tập trung khai thác lợi thế về cảnh quan mặt nước, cảnh quan rừng núi, bản sắc văn hóa dân tộc.... Còn định hướng tổ chức không gian mạng lưới điểm dân cư – làng bản và định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng thì cần phù hợp với đặc điểm của Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái. Ngoài ra phải xác định các đặc trưng và giải pháp đối với các khu vực trung tâm, khu vực cửa ngõ của Vùng lõi tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái nói riêng và với cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói chung.

Vì vậy, để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế phải đảm bảo tuân thủ đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng vẫn cần giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử của địa phương; quan tâm nghiên cứu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đặc biệt cần đảm bảo khai thác hài hòa, hiệu quả, bền vững các tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch và thống nhất, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch của tỉnh Yên Bái và khu vực.

Bộ trưởng đề nghị đơn vị tư vấn cũng như UBND tỉnh Yên Bái tiếp thu đầy đủ  ý kiến đóng góp và sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.