08:08 01/02/2018

Tháng 1/2018, giá trị cổ phần đấu giá trên HNX cao hơn 13 lần tháng 12

Hà Anh

Theo HNX, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 4 phiên này đạt hơn 472,8 triệu cổ phần, tăng 29% so với tháng 12/2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết trong tháng 1/2018, HNX đã tổ chức 4 phiên đấu giá cổ phần trong đó có 1 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và ba phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không, Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất.

Theo HNX, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 4 phiên này đạt hơn 472,8 triệu cổ phần, tăng 29% so với tháng 12/2017. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 499,4 triệu cổ phần, cao hơn 6% so với khối lượng chào bán.

Kết quả, 100% khối lượng chào bán, tương ứng hơn 472,8 triệu cổ phần đã được bán hết cho nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt hơn 7.071 tỷ đồng (cao hơn 252,5 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm). Tính bình quân, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 1.767 tỷ đồng/phiên, cao gấp 13 lần so với tháng 12/2017.

Điểm nhấn trong hoạt động đấu giá tháng 1/2018 của HNX là phiên đấu giá IPO hơn 468,37 triệu cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Phiên đấu giá đã thu hút sự tham gia của 1.981 nhà đầu tư - trong đó có 97 nhà đầu tư tổ chức, số lượng nhà đầu tư tham dự cao nhất trong vòng 6 năm qua với số lượng đặt mua đạt 491,44 triệu cổ phần. Phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán cho 1.928 nhà đầu tư, thu về cho Nhà nước hơn 6.996 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 2.312 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 251,9 tỷ đồng.

Trong tháng 2/2018, HNX sẽ tổ chức đấu giá 7 công ty. Cụ thể: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình chào bán 1.603.000 cổ phần; Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulio chào bán 3.850.000 cổ phần; Ngân hàng Tiên Phong chào bán 5.549.914 cổ phần; Ngân hàng Đông Nam Á chào bán 33.422.937 cổ phần; Công ty Cổ phần Tôn Vikor chào bán 4.080.000 cổ phần; Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung chào bán 14.400 cổ phần và Công ty Cổ phần Cadico chào bán 29.137 cổ phần.