21:59 05/12/2018

Tháng 11, VSD cấp mã giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 11/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 57 tổ chức và 255 cá nhân

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2018.

Theo đó, trong tháng 11/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 57 tổ chức và 255 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 40 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 10 tổ chức và 30 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 28.805 mã - trong đó, có 4.067 tổ chức và 24.738 cá nhân.