06:00 17/12/2021

Thanh Hóa: 6 cụm công nghiệp tổng diện tích 357,5 ha được đưa vào danh sách quy hoạch

Thanh Xuân -

Nhóm ngành nghề chủ yếu trong các cụm công nghiệp trên là sản xuất hàng may mặc, chăn ga, thảm dệt, thiết bị y tế; sản xuất giấy; thời trang may mặc và giày da, nội thất...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 5083/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số cụm công nghiệp trên địa bàn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đưa cụm công nghiệp Hà Lĩnh I, huyện Hà Trung 9,4 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, tỉnh này bổ sung 6 cụm công nghiệp tổng diện tích 357,5 ha vào danh sách quy hoạch trên, bao gồm Hà Long II, huyện Hà Trung 74 ha; Tân Thọ, huyện Nông Cống 44,5 ha; Cẩm Sơn tại thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy 50 ha; Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Luận Thành, huyện Thường Xuân 50 ha; Phú Quý, huyện Hoằng Hóa 74 ha và cuối cùng là cụm công nghiệp phía Tây Nam TP Thanh Hóa tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa và xã Quảng Trạch, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương 65 ha.

Nhóm ngành nghề chủ yếu trong các cụm công nghiệp trên là sản xuất hàng may mặc, chăn ga, thảm dệt, thiết bị y tế; sản xuất giấy; thời trang may mặc và giày da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm; các ngành nghề phụ trợ ngành công, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của Pháp Luật.

Tỉnh Thanh Hóa giao các sở ngành liên quan và UBND các huyện, TP. Thanh Hóa tiến hành các thủ tục thành lập 6 cụm công nghiệp trên để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao UBND huyện các huyện Hà Trung, Nông Cống, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thường Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa và UBND TP Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để bố trí quỹ đất triển khai thành lập cụm công nghiệp trong năm 2022 theo đúng quy định.

Những năm gần đây, kinh tế Thanh Hóa luôn tăng trưởng cao. GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng 11,2%/năm. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thanh Hóa vẫn duy trì mức tăng trưởng GRDP khá với 6,08%, trong đó công nghiệp tăng trên 11,2%; quy mô nền kinh tế tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 08 cả nước.

Cùng với những kết quả quan trọng khác đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, thành công này đã tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và đặc biệt là Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Lĩnh vực công nghiệp được xác định là động lực số 1 dẫn dắt sự tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới với định hướng, mục tiêu: Phát triển công nghiệp nặng làm nền tảng; công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo là đột phá; phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo.

Để tạo thể chế mới đột phá cho phát triển công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng quy hoạch tỉnh, trong đó bên cạnh việc quy hoạch các khu kinh tế (02 KKT) và các khu công nghiệp (08 KCN), Tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

Được biết, ngay từ năm 2003, tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch 68 cụm công nghiệp và đã trải qua các lần điều chỉnh gồm: Năm 2005, điều chỉnh quy hoạch số cụm công nghiệp toàn tỉnh là 105 cụm; Năm 2011, điều chỉnh còn 55 cụm công nghiệp; Năm 2015, điều chỉnh thành 57 cụm công nghiệp.