08:00 21/07/2022

Thanh Hóa dẫn đầu khu vực miền Trung về thu ngân sách 6 tháng đầu năm

Thiên Anh -

6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương, thu ngân sách nhà nước6 tháng đầu năm cả nước ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021...

Chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa
Chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa

Theo phân cấp, thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán. Tại khu vực miền Trung, hầu hết các tỉnh đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Trung ương giao.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 7/2022, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức cao nhất trong lịch sử. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán cả năm và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kết quả thu nội địa ước 6 tháng đạt 16.678 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện đạt 7.778 tỷ đồng, bằng 141% dự toán và tăng 101% so với cùng kỳ.

Hơn nữa, hoạt động xuất nhập khẩu có mức thu ngân sách nhà nước đạt mức cao, ước thực hiện thu 6 tháng đạt 9.656 tỷ đồng, bằng 88% dự toán và tăng 169% so cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, trong đó nguồn thu chủ yếu là tiền thuế GTGT mặt hàng dầu thô nhập khẩu.  

Với trên 26.000 tỷ, Thanh Hóa xếp thứ 7 cả nước và dẫn đầu khu vực 14 tỉnh Duyên hải miền Trung về thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022.

Biểu đồ TOP 6 tỉnh thu ngân sách nhà nước cao nhất khu vực miền Trung 6 tháng đầu năm
Biểu đồ TOP 6 tỉnh thu ngân sách nhà nước cao nhất khu vực miền Trung 6 tháng đầu năm

Ông Thi cũng cho hay, trong năm 2022, Thanh Hóa sẽ phấn đấu thu ngân sách nhà nước từ 40.000 tỷ đến 50.000 tỷ, vượt tối thiểu 40% dự toán cả năm được Bộ Tài chính phân bổ. Theo một số chuyên gia nhận định, nếu như tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, thị trường bất động sản ấm trở lại và giá dầu thế giới tiếp tục ở mức cao thì Thanh Hóa có thể hoàn thành 200% kế hoạch thu ngân sách nhà nước 28.100 tỷ mà Trung ương giao trong năm 2022.

Xếp thứ 2 tại khu vực miền Trung về thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 là tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm số thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.000 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán. Trong đó thu nội địa là 13.600 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Đóng góp quan trọng trong nguồn thu ngân sách nhà nước đến từ hoạt động của Công ty CP ô tô Trường Hải với mức nộp ngân sách 9.205 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm; cùng với đó là các nhà máy thủy điện, với mức nộp ngân sách 281 tỷ đồng và nhà máy Bia Heineken Quảng Nam với mức nộp ngân sách 320 tỷ đồng.

Về chi ngân sách địa phương, trong 6 tháng đầu năm ước chi gần 12.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 4.000 tỷ đồng và chi thường xuyên đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Nhà máy lắp ráp ô tô Thaco là đơn vị nộp ngân sách lớn nhất tại Quảng Nam
Nhà máy lắp ráp ô tô Thaco là đơn vị nộp ngân sách lớn nhất tại Quảng Nam

Tỉnh khu vực miền Trung có số thu ngân sách nhà nước đứng thứ 3 cùng kỳ là Quảng Ngãi. Cụ thể tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt gần 16.950 tỷ đồng (không tính hoàn thuế GTGT từ hoạt động xuất nhập khẩu), bằng 88,1% dự toán Trung ương giao.

Trong số này, nguồn thu nội địa ước đạt 10.401 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán Trung ương giao, bằng 62,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 165,6%, so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý là nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 6.750 tỷ đồng, bằng 113,7% dự toán Trung ương giao và 85,1% dự toán HĐND tỉnh giao và so với cùng kỳ năm 2021, tăng 119,7%. Các khoản thu còn lại ước đạt 3.108 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán Trung ương giao và bằng 54,8% dự toán HĐND tỉnh giao; so với cùng kỳ năm 2021, bằng 109,4%.

Thu hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6.516 tỷ đồng (không tính hoàn thuế GTGT), đạt 86,9% dự toán Trung ương giao; tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp 6750 tỷ trong 6 tháng đầu năm
Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp 6750 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Đối với thành phố Đà Nẵng, tính đến 30/6/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.882 tỷ đồng bằng 70,3% dự toán giao trung ương giao, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 71,4% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt đạt 67,1% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương là 8.126,7 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán đầu năm đạt 24,5%, chi thường xuyên đạt 44,7%.

Đứng thứ 5 về số thu Theo phân cấp, thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán. Tại khu vực miền Trung, hầu hết các tỉnh đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Trung ương giao. 6 tháng trong khu vực là Hà Tĩnh. Vượt qua nhiều khó khăn, tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khá, các khoản thu, sắc thuế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tính đến ngày 25/6/2022 đạt 10.401,66 tỷ đồng, tăng 38,04% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 15.243 tỷ đồng, tăng 32,61% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đã phản ánh kết quả tích cực của các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư của tỉnh. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,58% so với cùng kỳ năm trước.

Khu kinh tế Vũng áng là địa bàn nộp NSNN trọng điểm tại Hà Tĩnh
Khu kinh tế Vũng áng là địa bàn nộp NSNN trọng điểm tại Hà Tĩnh

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An ông Nguyễn Xuân Hải cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 9.162 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 937 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh này cũng đã chi 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 5.600 tỷ đồng; chi thường xuyên là 9.242 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách là 278 tỷ đồng và chi trả nợ vay là 5,3 tỷ đồng.