10:09 14/02/2023

Thanh Hóa đưa 766 dự án ra đấu giá, dự thu hơn 19.000 tỷ đồng

Thiên Anh -

Trong năm 2023, Thanh Hóa dự kiến đưa 766 mặt bằng quy hoạch ra đấu giá, dự thu hơn 19.000 tỷ đồng. Trong số các dự án được phê duyệt đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) này có 4 dự án được Nhà nước giao để thực hiện dự án đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi trước đó...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (đợt 1), cụ thể có 766 dự án, với tổng diện tích đất theo quy hoạch là hơn 1.852 ha; tổng diện tích đất dự kiến đấu giá gần 820 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là hơn 19.500 tỷ đồng; số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ các chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là hơn 12.486 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong số các dự án được phê duyệt đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) này có 4 dự án được Nhà nước giao để thực hiện dự án đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi trước đó.

Cụ thể: Khu đất thương mại dịch vụ có diện tích 0,26ha, thu hồi của Công ty TNHH Đức Lợi tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá và Khu đất sản xuất kinh doanh có diện tích 2,65ha thu hồi của Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa, tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh. Ngoài ra còn có 0,79ha đất thu hồi của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng tại phường Đông Hương thuộc Khu đô thị mới phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa và 3,12ha đất của Công ty CP Bitexco. Cả 4 mặt bằng dự án trên có tổng diện tích hơn 6,8ha.

Trước đó vào tháng 02/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi 3,12ha đất của Công ty CP Bitexco tại phường Đông Hương (Khu đất này đã được UBND Thanh Hóa giao Bitexco từ năm 2011). Cũng tháng 02/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thu hồi 0,79ha đất của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng với lý do tương tự. Sau khi thu hồi, cả 02 Khu đất này đều được UBND tỉnh Thanh Hóa giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý.

Cũng trong kế hoạch đấu giá đất lần này tỉnh Thanh Hóa sẽ đưa ra đấu giá một số dự án Khu nhà hỗn hợp E.HH thuộc Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá (MBQH kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh) có diện tích 1,6ha và Dự án Khu nhà hỗn hợp B.HH thuộc Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá (MBQH kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh) có diện tích 4,59ha...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Thanh Hoá, UBND TP Sầm Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá, UBND các huyện, thị xã căn cứ danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tập trung cao độ nhân lực, khẩn trương hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chưa phê duyệt phương án đấu giá hoặc tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công trong năm 2022, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 17/2/2023.

Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt.

Trong số này, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa sẽ đấu giá 5 dự án dự thu 613 tỷ đồng. Thành phố Thanh Hóa sẽ đấu giá 31 dự án, dự thu 2118 tỷ đồng. Thành phố Sầm Sơn sẽ đấu giá 46 dự án dự thu 2846 tỷ đồng. Huyện Đông Sơn sẽ đấu giá 58 dự án, dự thu hơn 1900 tỷ đồng…

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh với 957 dự án (MBQH) (gồm dự án chuyển tiếp và dự án mới); tổng diện tích đất dự kiến đấu giá 1.042,2 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 25.040,5 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất thu được (sau khi trừ chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật) là 16.000 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới chỉ hoàn thành 40% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện đấu giá 223 dự án với tổng diện tích đất 89,5 ha; tổng số tiền trúng đấu giá 6.794,4 tỷ đồng.