15:42 01/05/2021

Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại trường học

Thanh Xuân -

Qua thông tin phản ánh, vẫn có hiện tượng học sinh của một số trường học trên địa bàn thành phố chưa thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng...

Cần tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại trường học
Cần tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại trường học

Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Thủ trưởng các đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức dạy học đạt hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường học trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học thuộc địa bàn quản lý.