13:57 31/07/2022

Thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Huyền Vy

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với quy mô toàn quốc, có pháp nhân chính thức, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động…

Ban chấp hành Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhiệm kỳ I.
Ban chấp hành Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhiệm kỳ I.

Ngày 30/7/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Trước đó, ngày 10/9/2021 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; trong đó có giao Bộ Công an nghiên cứu và tổ chức thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/5/2022, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 415/QĐ-BNV về việc chính thức thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Việc thành lập một tổ chức xã hội nghề nghiệp chính thức với đầy đủ tư cách pháp nhân là phù hợp với nhu cầu thực tiễn và là yêu cầu cấp thiết hiện nay để góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng cũng như của đất nước nói chung.

Phát biểu tại Đại hội, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) khẳng định, Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam ra đời góp phần kết nối các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp với nhau và với các hiệp hội, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, các hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy trên toàn cầu để đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam.

Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, trao quyết định thành lập cho Hiệp hội.
Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, 
trao quyết định thành lập cho Hiệp hội.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội; thông qua đề án nhân sự Hiệp hội, bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra theo quy định; thông qua Chương trình hoạt động của Hiệp hội, Phương hướng phát triển Hiệp hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao của hội viên Hiệp hội.

Đại hội đã thống nhất và bầu Thiếu tướng Bùi Văn Ngần, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm Chủ tịch danh dự khóa I; ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch NDTC Companies làm Chủ tịch Hiệp hội khóa I. Bầu ông Lê Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An Toàn Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa I; ông Nguyễn Phi Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Phòng cháy, chữa cháy Vạn Bảo, Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo là Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội khóa I.

Chúc mừng Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam chính thức được thành lập; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đề nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội cần phát huy sự chủ động, sức sáng tạo và kinh nghiệm của mình để giúp Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hoạt động có hiệu quả theo quy chế đã đề ra, đảm bảo các Hội viên nghiêm túc chấp hành quy định, quy chế, luôn tích cực tham gia hoạt động chung của Hiệp hội. Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam phải trở thành một thương hiệu uy tín, là địa chỉ tin cậy để nhân dân và Nhà nước trao gửi niểm tin gắn kết trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.