09:40 14/03/2017

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

Song Hà

Có những điểm bất thường trong công tác cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

Dù có nhiều lợi thế nhưng kết quả kinh doanh sau cổ phần hóa của Cảng Quy Nhơn lại không đạt mong muốn.<br>
Dù có nhiều lợi thế nhưng kết quả kinh doanh sau cổ phần hóa của Cảng Quy Nhơn lại không đạt mong muốn.<br>
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/7 tới.

Được thành lập từ năm 1976, Cảng Quy Nhơn là một trong những cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực của nhóm cảng biển Nam Trung bộ với hệ thống 20.960 kho, 12.000 m2 bãi, 48.000 m2 bãi chứa container, trên 306.568 m2 mặt bằng; 6 cầu tàu với tổng chiều dài 824 m, hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ hiện đại có thể tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường, tàu 50.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng 24/24h. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2015 là 7,5 triệu tấn.

Đến năm 1993, Bộ Giao thông Vận tải quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước Cảng Quy Nhơn, và đến năm 2009 chuyển về làm thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và sau đó trở thành đơn vị hạch toán độc lập.

Đến tháng 3/2014, Công ty TNHH  Một thành viên Cảng Quy Nhơn bắt đầu thực hiện quá trình cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của Thủ tướng, sau đó thành Công ty Cổ phần Cảng Quy với vốn điều lệ 404 tỷ đồng.

Sau thời điểm cổ phần hóa, Vinalines vẫn còn nắm giữ 75,01% vốn điều lệ công ty này. Số cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên trong công ty chiếm 4,81%; cổ phần của công đoàn công ty chiếm 0,19%. Ngoài ra, số cổ phần của nhà đầu tư chiến lược chiếm 12,45% và cổ phần của cổ đông đại chúng chiếm 7,54%.

Tuy nhiên đến nay, cổ đông lớn nhất của Cảng Quy Nhơn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành. Vào cuối tháng 12/2016, Cảng Quy Nhơn đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ 40,4 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HoSE.

Đáng chú ý, dù có nhiều lợi thế, tuy nhiên, theo báo cáo tài chính của công ty, kết thúc năm 2016, doanh thu thuần Cảng Quy Nhơn giảm hơn 7%, lợi nhuận kế toán trước thuế giảm mạnh 26% so với năm 2015 còn 77,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 62,7 tỷ đồng, giảm gần 24% so với 2015. Trong khi đó, nợ phải trả của công ty này lại tăng gần 18% lên 52,2 tỷ đồng.