14:30 14/07/2022

Thấy gì qua bức tranh tài chính của Meey Land?

Kiều Linh -

Trong giới đầu tư bất động sản, Meeyland từng "gây bão" với kiểu huy động vốn có một không hai, cùng những lời chào mời đối tác hấp dẫn về hiệu suất đầu tư. Tuy nhiên, báo cáo tài chính vừa được kiểm toán cho thấy còn nhiều vấn đề cần cải thiện trong thời gian tới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong giới đầu tư bất động sản, Meeyland từng "gây bão" với kiểu huy động vốn có một không hai, cùng những lời chào mời đối tác hấp dẫn về hiệu suất đầu tư. Tuy nhiên, báo cáo tài chính vừa được kiểm toán cho thấy nhiều dấu hỏi trong bức tranh tài chính của tập đoàn...

NỢ PHẢI TRẢ TĂNG CAO

Báo cáo tài chính kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2022 Meey Land ghi nhận 109,2 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cung cấp phần mềm 62,1 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hoá thiết bị điện 27,5 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ chạy Ads Google 13,1 tỷ đồng; doanh khu khác 4 tỷ đồng và doanh thu đến từ cung cấp dịch vụ Đăng tin 2 tỷ đồng.

Thế nhưng, giá vốn bán hàng neo cao (78,5 tỷ đồng) cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến (26,7 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ) khiến doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế 1,4 tỷ đồng.

Thời điểm đầu năm 2020, Meey Land lỗ 3,5 tỷ đồng. Do đó, số lãi trên chưa thể giúp Meey Land "vá" xong số lỗ những năm trước cộng lại. Tính đến ngày 31/3/2022, Meey Land còn ghi nhận số lỗ luỹ kế 1,7 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã kéo vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng xuống còn 28 tỷ đồng tính đến cuối quý 1/2022. 

Lợi nhuận sau thuế của MeeyLand tính đến 31/3/2022.
Lợi nhuận sau thuế của MeeyLand tính đến 31/3/2022.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản Meey Land đạt 378,7 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với ngày đầu tiên năm 2021. Tuy nhiên, chất lượng tài sản không tăng tương xứng thậm chí còn giảm đi bởi sự biến động chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn, tăng từ 12 tỷ lên 80,9 tỷ đồng tương ứng tăng 6 lần. 

DÒNG TIỀN KINH DOANH ÂM

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 17,4 tỷ đồng lên 177,7 tỷ đồng. Đáng kể trong đó Meey CRM với 28,8 tỷ đồng; Meey Ads 27,3 tỷ đồng; Meey Map 21,9 tỷ đồng; Hệ sinh thái truyền thông 18,8 tỷ đồng; Meeyland.com 19 tỷ đồng; Phát triển thị trường TP. HCM 15 tỷ đồng… Đáng chú ý, trong này có nhiều sản phẩm mà Meey Land đã ra mắt như Meey Land app; Meey Ads; Meey Map; Meey CRM.

Tăng khoản phải thu và hàng tồn kho dẫn đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của Meey Land âm 55 tỷ đồng trong khi đầu năm 2021 vẫn dương 4,7 tỷ đồng; dòng tiền hoạt động đầu tư âm 176 tỷ đồng.

Tổng cộng nguồn vốn tăng từ 109 tỷ đồng đầu năm 2021 lên 378 tỷ đồng cuối tháng 3/2022 trong đó chủ yếu đến từ khoản tăng nợ phải trả. Riêng trong kỳ từ 1/1/2021 - 31/3/2022, nợ phải trả của MeeyLand tăng 4 lần, từ 82 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng và gấp 13 lần vốn chủ sở hữu (28 tỷ đồng). 

Cụ thể, vay nợ tài chính lên tới 321,5 tỷ đồng, cao hơn 4,46 lần so với ngày 1/1/2021 và chiếm đến 91% tổng nợ phải trả của Meey Land, chiếm 85% tổng cộng nguồn vốn. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu đến từ nguồn vốn vay. 

Nợ ngắn hạn của MeeyLand ở thời điểm cuối tháng 3/2021 là 134 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 110 tỷ đồng lại chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng 81 tỷ đồng còn tiền mặt chỉ vỏn vẹn 19 tỷ đồng. 

Thấy gì qua bức tranh tài chính của Meey Land? - Ảnh 1

Chi tiết hơn về các khoản vay tăng bất thường lên 350 tỷ đồng của MeeyLand cho thấy chủ yếu phát sinh từ khoản nợ vay doanh nhân Hoàng Mai Chung. Cụ thể, trong kỳ, MeeyLand vay thêm ông Hoàng Mai Chung 249 tỷ đồng, số dư gốc vay tại ngày 31/3  là 320,8 tỷ đồng. Đây là khoản vay dài hạn với lãi suất 0% hình thức vay tín chấp mục đích nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động. 

Ngoài ra, Meey Land còn có các khoản vay với mục đích vay mua ô tô tại một số ngân hàng, có số dư gốc vay tại ngày 31/3/2022 lần lượt 446,2 triệu đồng và 205,5 triệu đồng.

Các khoản vay của MeeyLand.
Các khoản vay của MeeyLand.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land được thành lập ngày 15/8/2019, có trụ sở chính tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Hiện nay, vốn điều lệ doanh nghiệp là 30 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm ông Hoàng Mai Chung (Chủ tịch HĐQT) sở hữu 75%; ông Trần Quang Hưng sở hữu 5,84%; Nguyễn Quốc Trưởng sở hữu 4,88%; ông Trịnh Đình Điệp sở hữu 4,83%; ông Nguyễn Duy Giao sở hữu 4,50% và các cổ đông khác nắm giữ 4,95% còn lại.

Trên website cá nhân, mới đây ông Hoàng Mai Chung liên tục kêu gọi vốn từ cộng đồng. Số vốn tối thiểu mà một nhà đầu tư, đối tác tham gia là 50 USD (khoảng 1.165.000 đồng). Số vốn kêu gọi nhằm mục đích đóng góp dự án làm cùng ông Chung. 

Thông tin trên website của ông Chung cho biết sau 4 năm, đã có 24.000 đối tác thuộc 70 quốc gia khác nhau ủng hộ cho doanh nhân Hoàng Mai Chung phát triển sự nghiệp. Giả sử, mỗi đối tác góp với số tiền tối thiểu là 1.165.000 đồng, thì với 24.000 nhà đầu tư, số tiền ông Chung nhận về tương đương khoảng 27.960 tỷ đồng.