09:54 23/07/2016

Thêm 7 tỉnh được phê chuẩn lãnh đạo khóa mới

Ngô Trang

Đến thời điểm này, Thủ tướng đã phê chuẩn lãnh đạo UBND của 57/63 tỉnh thành

Thêm 7 địa phương được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử lãnh đạo UBND cấp tỉnh.
Thêm 7 địa phương được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử lãnh đạo UBND cấp tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND 7 tỉnh: Hải Dương, Quảng Trị, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tây Ninh, An Giang và Kiên Giang.

Cụ thể, với tỉnh Hải Dương, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Anh Cương, ông Vương Đức Sáng và ông Lương Văn Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với: Ông Mai Thức, ông Nguyễn Quân Chính và ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng  phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ngoài ra, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 – 2016 là các ông: Lê Quang Trung, Lữ Quang Ngời và ông Trần Hoàng Tựu cũng được phê chuẩn Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Chuyện, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Lê Thành Trí, Lê Văn Hiểu và ông Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Tân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cùng với đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Ngọc, ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh An Giang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Vương Bình Thạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Nưng và ông Lâm Quang Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông  Phạm Vũ Hồng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

 Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Mai Văn Huỳnh, Mai Anh Nhịn – là hai Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và bà Lê Thị Minh Phụng, Giám đốc Sở Tài chính.

Như vậy, đến thời điểm này, Thủ tướng đã phê chuẩn lãnh đạo UBND của 57/63 tỉnh thành, sau khi có kết quả bầu cử tại các địa phương.