Bất động sản

Nhu cầu kho trữ hàng liên tục tăng mạnh

Thương mại điện tử cùng với khủng hoảng địa chính trị ở Ukraine đã khiến doanh nghiệp trên thế giới đối mặt với việc duy trì chuỗi cung ứng ổn định khi tình trạng khan hiếm nguồn cung về nhà kho đang gia tăng…