14:15 05/06/2021

Thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Phan Anh -

Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia là đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTTTT thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm là đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng đó phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch Covid-19; phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế; đồng thời hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đôn đốc việc triển khai, ứng dụng các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19…

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Trung tâm là một cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế. Trung tâm do một lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông là Giám đốc, phụ trách điều hành chung.

Ngoài ra, Trung tâm còn có các thành viên nòng cốt khác là đại diện Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; các chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp công nghệ…