12:45 04/06/2021

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine phòng Covid-19 Vero Cell của Trung Quốc

Vaccine Vero Cell được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm, với 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt trên mỗi liều 0,5ml...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 2763/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, phê duyệt vaccine với tên gọi: Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) được sản xuất tại Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Dược Sinopharm, Trung Quốc. 

Vaccine được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm, với 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt trên mỗi liều 0,5ml. Việc phê duyệt vaccine phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có kèm theo 9 điều kiện.

Cụ thể, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện đối với vaccine tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng vaccine phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thêm vào đó, trong quá trình sử dụng vaccine, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phải phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và đào tạo cùng đơn vị đủ điều kiện tổ chức đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine dựa trên ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế…