15:41 23/06/2021

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vẫn “giậm chân tại chỗ”

Vũ Phong -

Số thu từ công tác thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đến hết tháng 5 vẫn giữ nguyên là 2.165 tỷ đồng so với lũy kết 4 tháng đầu năm...

Theo báo cáo gần đây của Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng. Thoái vốn nhà nước của 3 đơn vị còn lại với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

 
Những nơi còn nhiều doanh nghiệp phải cổ phần hóa như Tp.Hồ Chí Minh có 38 doanh nghiệp, thành phố Hà Nội 13 doanh nghiệp, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 6 doanh nghiệp... Song, Bộ Tài chính chỉ nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp.

Trong tháng 5, nhà nước không thoái vốn đơn vị nào, con số 2.165 tỷ đồng vẫn là số luỹ kế của  4 tháng đầu năm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính chỉ nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 2 doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả hai đơn vị này đều không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hoá được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Những nơi còn nhiều doanh nghiệp phải cổ phần hóa như TP.Hồ Chí Minh có 38 doanh nghiệp, TP. Hà Nội 13 doanh nghiệp, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 6 doanh nghiệp... Song, cơ quan này cũng chỉ nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp.

Tình trạng chậm trễ đã khiến số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2021 chỉ dừng ở mức 228 tỷ đồng; mặc dù, số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào Ngân sách năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Báo cáo tại Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới đây về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận, dù tổng thể tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt khá, song một số khoản thu đạt thấp; trong đó, thu ngân sách từ hoạt động sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước hiện rất khó khăn...

Để khắc phục tình trạng chậm trễ trên, trong tháng 5/2021 Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, đề án án mới sẽ gắn trách nhiệm của các bộ, ngành cụ thể và chặt chẽ hơn. Qua đó, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tiến độ triển khai cổ phần hóa, thoái vốn…

 
Tháng 5/2021 Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá.