16:08 27/05/2022

Thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khánh Vy

Với tỷ lệ 100% (26/26 thành viên, chưa bao gồm 2 thành viên vắng mặt) tán thành, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Toàn cảnh Hội nghị thẩm địnhh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 sáng ngày 27/5.
Toàn cảnh Hội nghị thẩm địnhh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 sáng ngày 27/5.

Theo UBND tỉnh Thanh Hoá, nhận thức được tầm quan trọng, vị trí, vai trò của quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, Thanh Hóa đã tổ chức lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, trong đó đã tích hợp đầy đủ phương án phát triển của từng ngành, lĩnh vực vào quy hoạch; lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố lân cận và trong khu vực Bắc Trung bộ.

PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH 4-6-6

Phát biểu tại Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra vào sáng 27/5 tại Hà Nội, ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, định hướng về phát triển được nêu trong Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh Thanh Hoá sẽ tập trung phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị tăng cao làm nền tảng; phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá. Coi phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn với 3 yếu tố chính là du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hoá.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại Hội nghị.
Ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại Hội nghị.

Song song với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, Báo cáo quy hoạch tỉnh định hướng không gian phát triển của tỉnh theo mô hình 4 - 6 - 6, với 4 trung tâm kinh tế động lực; 6 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế, nhằm tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Theo đó, nội dung quy hoạch tỉnh Thanh Hoá tập trung vào 3 phần: Phần 1: Hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá; Phần 2: Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Phần 3: Giải pháp thực hiện quy hoạch.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và là một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Đến năm 2045, Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Thanh Hoá đề ra 6 nhóm giải pháp, bao gồm: Giải pháp về huy động vốn đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ; giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

PHẢI TÌM ĐỘNG LỰC, TRÁNH DÀN HÀNG NGANG

Kết luận hội nghị , Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện xây dựng Quy hoạch.

“Sự nỗ lực này thể hiện rất rõ ở việc 100% thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh kết luận Hội nghị.
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh kết luận Hội nghị.

Trên cơ sở nội dung báo cáo quy hoạch của Thanh Hóa cùng ý kiến phản biện của các chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gợi mở những tiềm năng, lợi thế để Thanh Hóa có những bước tiến mạnh mẽ hơn, từ đó từng bước thực hiện những mục tiêu mà Thanh Hóa đặt ra trong tương lai.

Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý Thanh Hóa quan tâm tới những lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực đột phá để tạo động lực dẫn dắt phát triển, thay vì “phát triển dàn hàng ngang”.

Còn theo ông Nguyễn Đăng Trương, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những vấn đề cần được Thanh Hóa lưu tâm là thu hút nguồn lực phục vụ các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng quan trọng để tạo sức bật cho Thanh Hóa.

“Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa mới bố trí được khoảng 40% ngân sách để phát triển các dự án quan trọng. 60% còn lại được lấy từ đâu, Thanh Hóa phải có giải pháp để trả lời cho câu hỏi này”, ông Trương lưu ý.