21:23 25/03/2022

Thanh Hóa bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất 47 dự án diện tích hơn 70 ha

Đỗ Phong

Dự kiến, tổng số tiền sử dụng đất Thanh Hóa sẽ thu khi đấu giá quyền sử dụng đất 47 dự án năm 2022 là 2.343,546 tỷ đồng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh với 47 dự án và thu hồi 1 dự án.

Trong số 47 dự án đấu giá đất năm 2022, huyện Quảng Xương có số dự án nhiều nhất (25 dự án với tổng diện tích đấu giá là 27,57 ha); tiếp đó là huyện Đông Sơn có 13 dự án với tổng diện tích đất đấu giá là 20,08 ha; Thành phố Sầm Sơn có 6 dự án với diện tích 7,98 ha. Huyện Hà Trung có 1 dự án cụm công nghiệp Hà Dương với tổng diện tích 27,1 ha trong đó diện tích đất đấu giá là 9,88 ha.

Thanh Hóa bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất 47 dự án diện tích hơn 70 ha - Ảnh 1

Theo đó, có một số dự án tiêu biểu như dự án nhà ở khu đất hỗn hợp B.HH thuộc khu đô thị Đông Hải phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa tại Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa với diện tích 4,95 ha. Tại Thành phố Sầm Sơn có 6 dự án với tổng diện tích đấu giá gần 8 ha, trong đó có dự án tái định cư Đồng Côi, Đồng Bến 2,5 ha; Khu dân cư, tái định cư Yên Trạch 2,34 ha; Khu đất có chức năng đất TMHH trong MBQH khu tái định cư Xuân Phương 3 (khu 2) với diện tích đấu giá 1,8 ha.

Tại huyện Đông Sơn có dự án Khu dân cư Dọc đường trung tâm huyện (giáp khu công nghiệp) ở thị trấn Rừng Thông có diện tích đấu giá 1ha; Dự án Khu dân cư mới Đồng Nam xã Đông Anh (MB650), diện tích 1,07 ha; Điểm dân cư nông thôn thôn 4 xã Đông Anh, phía sau cây xăng Minh Hương (MBQH 2623) diện tích đấu giá 3,08 ha; Điểm dân cư xã Đông Thịnh cạnh đường nối tỉnh lộ 517 đi bệnh viện Đông Sơn (4,79 ha); Điểm dân cư nông thôn Phú Bình (3,87 ha)…

Tại huyện Quảng Xương, có dự án Khu dân cư mới Tân Đoài, Thị trấn Tân Phong ( diện tích đấu giá 3ha); Khu tái định cư đường Thanh Niên (2 ha); Khu dân cư Câu Đồng (2,32 ha)…

Theo dự kiến tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu về khoảng 2.343,546 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật 1.611,787 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất 1 dự án, diện tích thực hiện đấu giá: 2,73 ha tại Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá với lý do để bố trí tái định cư.

Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Thanh Hóa
Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật; Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Đặc biệt quyết định yêu cầu việc lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

 Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa được yêu cầu khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

 

Cuối tháng 11/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng
quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá. Theo đó, tổng số dự án sẽ đấu giá năm 2022 là 822 dự án với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 2.007,06 ha. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 910,45 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 21.037,18 tỷ đồng.