13:42 25/03/2022

Thanh Hóa: Dự án khu công nghiệp Đồng Vàng gần 500 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Thanh Xuân

Dự án được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có quy mô 492 ha với tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch sẽ triển khai không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo kế hoạch, dự án triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc một phần phân khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn) có quy mô gần 492 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ được triển khai không quá 48 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2022.

Về điều kiện thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sản xuất sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giữ nguyên hiện trạng toàn bộ đất rừng tự nhiên trong khu vực thực hiện dự án và không tính phần diện tích này vào phần diện tích đất cây xanh của dự án.

Đặc biệt nhà đầu tư cần ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện nghĩa vụ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Theo quyết định của Phó Thủ tướng, đối với dự án này, UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Đồng thời đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sản xuất, đất trồng lúa trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng, đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được Chính phủ cho phép tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 9/5/2018…

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 nhiều khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn...

Như trong Quyết định số 612, UBND tỉnh đã duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 11, Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa giới hành chính xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, với diện tích lập quy hoạch là 567 ha. Đây được xác định là khu công công nghiệp đa ngành, ưu tiên loại hình công nghiệp cơ khí, lắp ráp động cơ và kho trung chuyển; bổ sung loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hoá dầu, chế tạo, vật liệu xây dựng. Dự kiến, quy mô lao động tối đa khoảng 16.500 người, dân số vào khoảng 5.000 người.

Còn tại Quyết định số 613/QĐ-UBND, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 17, Khu kinh tế Nghi Sơn, với quy mô khoảng 782 ha. Theo quy hoạch, khu công nghiệp sẽ tập trung đa ngành, ưu tiên các ngành sử dụng công nghệ cao, công nghiệp ứng dụng R&D, các khu khởi nghiệp gắn với trung tâm giáo dục và đào tạo. Dự báo quy mô lao động khoảng 19.945 người...