06:00 02/03/2022

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2022 tăng 10,8%

Vũ Phong

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng...

Tính hình thu, chi ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm 2022
Tính hình thu, chi ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm 2022

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2022, trong đó có cập nhật thông tin về thu, chi ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán năm và vẫn tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết hơn, thu nội địa tháng 2/2022 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 270,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 2/2022 ước đạt 4.900 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 8.060 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán năm và tăng 57,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá cả và sản lượng dầu thô tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng trong tháng 2/2022, giá trị xuất khẩu dầu thô tăng gần 280% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu dầu thô tăng 141% so với 2 tháng đầu năm 2021.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 2/2022 ước đạt 19 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 45 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trái lại, về chi ngân sách Nhà nước, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 228,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 2 tháng đầu năm đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm và tăng 0,9%; Chi đầu tư phát triển đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% và tăng 89,9%; Chi trả nợ lãi 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% và giảm 4,3%.

Chi ngân sách Nhà nước trong 2 tháng qua đã đảm bảo cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, chi phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Như vậy, ngân sách Nhà nước đang bội thu khoảng 95,6 nghìn tỷ đồng sau 2 tháng đầu năm 2022.

Được biết, năm 2022 ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 1.174.900 tỷ đồng, tăng khoảng 3,8% so với dự toán năm 2021. Nhiệm vụ này hết sức nặng nề trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Do đó, ngay trong ngày làm việc đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị bắt tay ngay vào công việc, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, chống chuyển giá. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng có rủi ro cao trong năm qua như linh kiện điện tử, dăm gỗ, tinh bột sắn...