07:47 19/04/2019

Thu từ xổ số, lệ phí trước bạ tăng cao trong quý 1/2019

Duyên Duyên

Trong 3 tháng đầu năm nay, thu từ lệ phí trước bạ đã tăng mạnh 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn thu từ xổ số cũng tăng 16,6%

Kết thúc quý 1/2019, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 305.610 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Kết thúc quý 1/2019, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 305.610 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế đánh giá, kết quả thu nội địa quý 1/2019 đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với một số năm gần đây, trong đó có nhiều khoản thu lớn đạt khá như thu từ lệ phí trước bạ, thu từ xổ số hay thu tiền sử dụng đất…

Đây là nhận định được Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý thuế năm 2019 vừa được tổ chức chiều 18/4.

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là 1,41 triệu tỷ đồng, trong đó nhiệm vụ thu giao cho cơ quan Thuế là 1,168 triệu tỷ đồng, chiếm 82,8% tổng thu ngân sách.

Kết thúc quý 1/2019, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 305.610 tỷ đồng, bằng 26,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 13.591 tỷ đồng, bằng 30,5% so với dự toán, bằng 94,8% so với cùng kỳ. 

Thu nội địa đạt 292.019 tỷ đồng, bằng 26% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,3% so với cùng kỳ. 

Nếu không kể khoản thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (phần vượt dự toán 2018 chuyển sang quý 1/2019) thì thu nội địa đạt 286.101 tỷ đồng, bằng 25,6% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm nay đã đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với một số năm gần đây. 

Đáng chú ý, nhiều khoản thu lớn đạt khá như thu từ sản xuất kinh doanh tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 18,4%; thu lệ phí trước bạ tăng 23,3%; thu từ xổ số tăng 16,6%... 

"Có 45/63 địa phương có tiến độ thực hiện thu đạt trên 25% dự toán, trong đó một số địa phương đạt cao như Sóc Trăng; An Giang; Bến Tre; Bắc Ninh; Bình Định…", đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Đối với công tác hoàn thuế, tính đến ngày 31/3/2019, cơ quan thuế đã ban hành 4.834 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 28.726 tỷ đồng, bằng 25,6% so với năm 2018, bằng 25,8% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội giao.

Về công tác thanh kiểm tra, trong quý 1/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được  trên 8.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. 

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.333 tỷ đồng bằng 111,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.786 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 247 tỷ đồng; giảm lỗ là 4.299,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 842 tỷ đồng, đạt 47,2% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tính đến 31/3/2019, cơ quan thuế cũng đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 7.450 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 19,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.