14:16 05/10/2015

Thủ tướng bổ nhiệm 4 thứ trưởng Quốc phòng

P.V

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 4 thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Lê Chiêm, một trong 4 tân thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trung tướng Lê Chiêm, một trong 4 tân thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 4 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho hay.

Cụ thể, tại Quyết định 1698/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1701/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.