08:22 19/10/2016

Thủ tướng: Bốn năm tới không được để thiếu điện

Song Hà

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc giao EVN đầu tư một số dự án điện gió, điện mặt trời nhất là ở khu vực miền Nam

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính 
phủ, trước nhân dân trong việc bảo đảm cung ứng đủ điện, ổn định, an 
toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, trước nhân dân trong việc bảo đảm cung ứng đủ điện, ổn định, an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện 7 điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, trước nhân dân trong việc bảo đảm cung ứng đủ điện, ổn định, an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đảm bảo không được thiếu điện nhất là phía Nam trong thời gian tới. Bộ phải chủ động lập kế hoạch, đề xuất biện pháp giải quyết.

Bộ Công Thương có trách nhiệm tăng cường công tác giám sát cung - cầu điện hệ thống điện quốc gia và các vùng, miền trong cả nước; thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án nguồn và lưới điện truyền tải trong quy hoạch được duyệt, nhất là các dự án nguồn điện đưa vào vận hành trong giai đoạn 2017 - 2020 ở miền Nam để chủ động thực hiện hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung điện cho miền Nam, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong giai đoạn 2017 - 2020.

Các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Công Thương tích cực, hỗ trợ thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện, nhất là đối với khu vực miền Nam trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án, công trình điện được giao. Tập trung mọi nỗ lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; chủ động tính toán, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới.

Đồng thời thường xuyên cập nhật các yếu tố về sản xuất điện để xây dựng phương án vận hành hệ thống điện quốc gia một cách chủ động, phù hợp, có dự phòng, bảo đảm an ninh cung cấp điện và hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện...

Đáng chú ý, Thủ tướng xem xét, ban hành cơ chế đặc thù để bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch điện 7 điều chỉnh nhất là đối với các dự án cấp bách nhằm bảo đảm cung ứng điện cho miền Nam.

Bộ Công Thương cùng EVN rà soát kỹ các vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện đến thời điểm hiện nay, kể cả các vấn đề liên quan đến đầu tư nguồn điện theo hình thức hợp đồng BOT để cập nhật, hoàn thiện cơ chế đặc thù đầy đủ, chặt chẽ, khẩn trương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc giao EVN đầu tư một số dự án điện gió, điện mặt trời nhất là ở khu vực miền Nam. Giao Bộ Công Thương xem xét các kiến nghị cụ thể của EVN để phê duyệt hoặc báo cáo Thủ tướng xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch theo quy định.