07:37 25/07/2014

Thủ tướng nhắc các bộ trưởng thực hiện lời hứa

Từ Nguyên

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu, trả lời các kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy

Các bộ trưởng phải tổ chức thực hiện lời hứa và các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp thứ bảy.<br>
Các bộ trưởng phải tổ chức thực hiện lời hứa và các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp thứ bảy.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký văn bản  gửi các bộ, cơ quan ngang bộ yêu cầu khẩn trương triển khai các luật, nghị quyết của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 13.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phục vụ các hoạt động giám sát tối cao, giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu, trả lời các kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy; tổ chức thực hiện lời hứa và các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp thứ bảy.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng, trình Thủ tướng ban hành danh mục các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 11 luật đã được Quốc hội thông qua; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2014 của Quốc hội.

Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về giảm nghèo theo hướng đa chiều, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, không làm gián đoạn các chính sách giảm nghèo hiện hành; giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với một số nhóm cụ thể; mở rộng đối tượng là hộ mới thoát nghèo và cận nghèo nhằm hạn chế tái nghèo và giảm nghèo bền vững.

Cũng trong ngày 24/7, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Việt - Nhật, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Đại học Việt - Nhật có trụ sở chính tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội, được xây dựng trên tổng diện tích 75 ha với tổng vốn đầu tư hơn 365 triệu USD, trong đó vốn ODA Nhật Bản là 200 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản là 13,39 triệu USD, nguồn vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam là 52 triệu USD và nguồn vốn hợp tác tài trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản là 100 triệu USD.