09:34 21/05/2021

Thủ tướng: "Phải cương quyết cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, không hiệu quả"

Tiến Dũng -

"Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia có ý nghĩa liên vùng, tác động lan tỏa, tạo ra không gian phát triển mới"...

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Tại cuộc họp đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch 5 năm tiếp theo chiều 20/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư công 5 năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực, với sự đóng góp của nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2016-2020, tổng số dự án được giao kế hoạch trung hạn là 11.100 dự án, tỷ lệ giải ngân bình quân hàng năm đạt 83,4% kế hoạch giao. Trong đó, năm 2020 đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, hơn 97,46%.

Hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng được cải thiện, góp phần huy động một lượng lớn vốn đầu tư toàn xã hội, đạt khoảng 9,2 triệu tỷ đồng, bằng 33,7% GDP, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn giai đoạn trước.

Định hướng đầu tư công giai đoạn tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung cho các khâu đột phá chiến lược.

"Cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, cương quyết xóa bỏ 'xin-cho' và chống tiêu cực", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan rà soát lại thật kỹ lưỡng, tiếp tục giảm số dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới để tập trung nguồn lực hơn nữa, cương quyết cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, không hiệu quả.

"Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia có ý nghĩa liên vùng, tác động lan tỏa, tạo ra không gian phát triển mới. Đồng thời chú ý các dự án an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phát triển hạ tầng giao thông vận tải, Thủ tướng nhấn mạnh phải đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân và chia sẻ rủi ro.

"Quan điểm dứt khoát là dự án đi qua nơi nào, địa phương nơi đó là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các địa phương phải lo ngân sách, chịu trách nhiệm về khâu giải phóng mặt bằng cho các dự án. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho phần xây lắp tại các dự án. Nguồn vốn Nhà nước sẽ đóng vai trò 'vốn mồi' đóng vai trò dẫn dắt các nguồn vốn khác", người đứng đầu Chính phủ quán triệt.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu phải có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để các bộ, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng.

"Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng nhắc lại yêu cầu chung với các bộ, ngành.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất và đánh giá cụ thể hơn về những kết quả đạt được so với các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII năm 2016 của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, nhất là việc triển khai các dự án lớn như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc – Nam… Trong đó, báo cáo cần nêu rõ các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, những nơi chưa tích cực, các nguyên nhân gây chậm tiến độ các dự án, các bài học kinh nghiệm cần rút ra.