15:00 12/05/2021

Bộ Kế hoạch đầu tư sốt ruột vì lo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn không kịp gửi trước 13/5

Anh Tú -

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện nhắc nhở các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công phải nhanh chóng gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở dĩ có công văn đôn đốc này là bởi tính đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan Trung ương và 48/63 địa phương. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công điện số 02/CĐ-BKHĐT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương… về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia.

Theo đó, tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 được quy định là trước ngày 20/5.

Ngay sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã liên tiếp gửi hàng loạt công văn tới các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đôn đốc gửi Báo cáo đúng thời gian quy định (Văn bản số 2279/BKHĐT-TH ngày 22/4/2021, Công điện số 01/BKHĐT-TH ngày 28/4/2021 và Văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021). Tuy nhiên, đến ngày 11/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan Trung ướng và 48/63 địa phương.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cơ quan này sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào lúc 8h00 ngày 13/5 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định như thông báo tại Văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy. Ước giải ngân 4 tháng năm 2021 đạt 86 nghìn tỷ đồng, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 18,98% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không tính những khoản vốn chưa được phân bổ, giao kế hoạch, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 22,2%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và các năm trước.