08:50 03/03/2016

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo Ninh Bình và An Giang

Bảo Quyên

Kết quả bầu một số chức vụ tại UBND hai tỉnh Ninh Bình và An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016

Chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa được Thủ tướng chính thức phê chuẩn đối với ông Tống Quang Thìn.<br>
Chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa được Thủ tướng chính thức phê chuẩn đối với ông Tống Quang Thìn.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn nhân sự UBND hai tỉnh Ninh Bình và An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối với ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Văn Dung để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với hai ông: Ngô Văn Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015; ông Phạm Đức Vượng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Duy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nghỉ hưu theo chế độ.