07:54 05/01/2016

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo 6 tỉnh

Ngô Trang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND của 6 tỉnh

UBND 6 tỉnh là Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Hà Nam, Bình Phước, Lâm Đồng và Hòa Bình chính thức có nhân sự mới.
UBND 6 tỉnh là Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Hà Nam, Bình Phước, Lâm Đồng và Hòa Bình chính thức có nhân sự mới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự mới 6 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Hà Nam, Bình Phước, Lâm Đồng và Hòa Bình.

Cụ thể, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tuấn Quốc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Thới để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015 của Chính phủ và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu theo quy định.

Đối với tỉnh Đắc Lắc, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắc Lắc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắc Lắc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Minh Sơn, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Ngọc Ánh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Hà Nam, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Hồng Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Khuông, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam để chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015 của Chính phủ.

Với tỉnh Bình Phước, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên và phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Huy Phong và ông Phạm Văn Tòng; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Thành Nam, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Đặng Trí Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015 của Chính phủ.

Với tỉnh Hoà Bình, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 3 ông: Ông Hà Tất Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; ông Bùi Đức Hinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 3 ông: Ông Bùi Trọng Quỳnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới; ông Bùi Đức Sòn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Bùi Hải Quang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015 của Chính phủ.