08:48 12/01/2016

Đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Nhật Bình

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng ngày 11/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng ngày 11/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội.
Chiều ngày 11/1, Trưởng van Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã đọc các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương tại hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận nội dung trên.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên họp.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, thay mặt Bộ Chính trị, đọc các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12; về dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận các nội dung trên.

Phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị sáng 11/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12.

Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trình Đại hội 12, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Trung ương nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về kết quả đàm phán; phân tích, đánh giá tác động khi tham gia TPP.

Đồng thời cho chủ trương về việc chính thức ký kết hiệp định; chuẩn bị trình Quốc hội phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực thi Hiệp định, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, vì lợi ích của dân tộc.