12:48 08/11/2014

Thủ tướng yêu cầu điều tra sai phạm tại Tập đoàn Cao su

Ngô Trang

Thanh tra Chính phủ phát hiện một số sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn tại Tập đoàn Cao su Việt Nam

VRG đã đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp vượt so với vốn điều lệ 2.591 tỷ đồng.
VRG đã đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp vượt so với vốn điều lệ 2.591 tỷ đồng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một số đơn vị thành viên nộp ngân sách nhà nước 42,968 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp đủ theo quy định.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đối với một số vụ việc vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm thì Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, VRG đã có một số vi phạm chủ yếu như: Hội đồng Thành viên VRG quyết định tăng vốn điều lệ năm 2010 và 2011 cho các đơn vị thanh viên không đúng quy định; VRG quyết định tăng vốn điều lệ để góp vào các công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính không đúng thẩm quyền 3.540,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, VRG đã đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp vượt so với vốn điều lệ 2.591 tỷ đồng. VRG và các đơn vị thành viên đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính với giá trị rất lớn, tỷ suất lợi nhuận đạt rất thấp, lỗ và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn lớn.

Bên cạnh đó, VRG chưa thu 127,7 tỷ đồng phí quản lý ngành năm 2010, làm giảm doanh thu tương ứng về thuế thu nhập phải nộp 31,9 tỷ đồng; Công ty Cao su Phú Riềng (thuộc VRG) hạch toán sai khoản “chi phí sản xuất kinh doanh – chi phí tạo rừng” số tiền hơn 14,6 tỷ đồng, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên 3,6 tỷ đồng...

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Chính phủ các khoản về thuế và chi phí do VRG và các đơn vị thành viên chưa thực hiện và thực hiện chưa đúng quy định trị giá 42,968 tỷ đồng.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc VRG và đơn vị thành viên liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản…