07:38 08/03/2016

Thu về hơn 900 tỷ đồng từ IPO Vissan

Hà Anh

Vissan đã bán đấu giá thành công 100% số cổ phần lần đầu ra công chúng với giá đấu bình quân đạt 80.053 đồng/cổ phần

Một trong những sản phẩm của Vissan.<br>
Một trong những sản phẩm của Vissan.<br>
Ngày 7/3/2016, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã bán đấu giá 11.328.002 cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) theo đúng chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ tại HOSE với mức giá khởi điểm là 17.000 đồng/cổ phần.

Tại phiên đấu giá này, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài là 11.328.002 cổ phần (tương ứng 14% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 17.000 đồng/cổ phần với tổng cộng có 142 nhà đầu tư đăng ký đấu giá mua cổ phần.

Kết quả, Vissan đã bán đấu giá thành công 100% số cổ phần lần đầu ra công chúng với giá đấu bình quân đạt 80.053 đồng/cổ phần, trong đó giá đấu thành công cao nhất là 102.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 67.000 đồng/cổ phần.

Có 6 nhà đầu tư trúng đấu giá, bao gồm 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài với tổng giá trị cổ phần bán đấu giá là hơn 906 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 65% vốn, nhà đầu tư chiến lược là 14% (tương đương 11,3 triệu cổ phần), 14% đấu giá công khai và 7% còn lại dành cho cán bộ nhân viên và tổ chức công đoàn.

Vissan là một doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA), được thành lập vào ngày 20/11/1970 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/5/1974.