07:12 02/03/2021

Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp cuối khóa 14

Quang Trung

Đây là phiên họp quan trọng để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Ngay sau phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản số 4220/TTKQH-TH ngày 24/2 thông báo về việc chuẩn bị phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi đến Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Lãnh đạo các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan dự kiến nội dung phiên họp thứ 54 (tháng 3/2021); đồng thời thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị phiên họp.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khẩn trương chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giao Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Lãnh đạo các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 54 gửi kèm thông báo, phiên họp sẽ diễn ra trong ngàu 10/3. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14; cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14; cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Một nội dung quan trọng là cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

Phiên họp thứ 54 sẽ là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14. Đây là phiên họp quan trọng để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14.