08:00 22/04/2017

Tiện ích bên trong căn hộ “5 sao giá mềm”

Thu Ngân

Chủ đầu tư Hoàng Phúc và đơn vị phân phối độc quyền PHPReal vừa giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về những tiện ích bên trọng dự án The Western Capital