15:30 10/09/2009

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận nhà, đất

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Việc hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng chỉ sẽ thực hiện sau khi có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.
Việc hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng chỉ sẽ thực hiện sau khi có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tại công văn số 1602 ngày 9/9, Thủ tướng nêu rõ: để đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm các giao dịch dân sự, kinh tế được thực hiện thông suốt, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mới, Thủ tướng đồng ý UBND cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các Nghị định số 181/2004 và Nghị định số 95/2005 và Nghị định số 90/2006 của Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 30/7 vừa qua, Thủ tướng cũng đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà trong khi chờ thông tư hướng dẫn theo quy định mới.

Cụ thể, Thủ tướng đã chỉ đạo, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về việc hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc nhận hồ sơ, làm các thủ tục cần thiết khi các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Việc hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng (đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/8/2009) sẽ được thực hiện sau khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tuy nhiên, sau ngày 1/8/2009, do một số địa phương không nắm rõ ý kiến chỉ đạo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy tờ liên quan đến nhà, đất nên đã xảy ra tình trạng không thống nhất trong hoạt động cấp giấy chứng nhận. Có nhiều địa phương tiếp tục cấp giấy chứng nhận nhà, đất theo quy định cũ nhưng cũng có một số địa phương ngừng tiếp nhận hồ sơ, gây khó khăn cho nhiều người dân.