Kinh tế thế giới quý 1 năm 2024: Rủi ro, bất định và gợi mở cho Việt Nam
Tiêu điểm

Kinh tế thế giới quý 1 năm 2024: Rủi ro, bất định và gợi mở cho Việt Nam

Quý 1/2024 đã chứng kiến nhiều rủi ro, bất định trên nhiều phương diện khác nhau: địa chính trị, kinh tế, công nghệ, biến đổi khí hậu. Đây không phải là những rủi ro, bất định hoàn toàn mới nhưng cấp độ, phạm vi ảnh hưởng của những rủi ro này đã tăng lên và trầm trọng hơn trong những tháng đầu năm. Bối cảnh này đã có những ảnh hưởng lớn đến các diễn biến của nền kinh tế thế giới trong quý 1 và dự báo cho cả năm 2024...
Đầu tư

Siết quản lý xe kinh doanh vận tải, thu hồi giấy phép khi 30% xe bị tước phù hiệu

Nhiều quy định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới đây. Trong đó, việc quản lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách sẽ siết chặt hơn khi thu hồi giấy phép kinh doanh với đơn vị có 30% số phương tiện trở lên bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu...