Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp
Tiêu điểm

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng và nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời đánh giá cao những tiến triển rất tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước, đặc biệt là những thành quả nội bật trong 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện...
Tiêu điểm

Xóa sổ tín dụng đen: Cần đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng

Dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, thế nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp. “Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?” là vấn đề đã và đang được các tổ chức tín dụng, cơ quan chức năng và người dân quan tâm...