Tiêu & Dùng

Nâng cao trải nghiệm số, thay đổi hành vi tiêu dùng

Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh kinh tế hồi phục hiện nay, doanh nghiệp bán lẻ cần nâng cao trải nghiệm số cho người tiêu dùng. Bởi lẽ, hành trình khách hàng ngày nay đã thay đổi hoàn toàn khi chủ yếu tiếp xúc, giao tiếp qua những thiết bị thông minh...