10:15 29/07/2021

Tokyo Gas Asia tăng tỷ lệ cổ phần tại PV Gas D

Tokyo Gas Asia đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PV Gas D từ 24,9% lên 24,978% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này Tokyo Gas Asia trở thành cổ đông lớn thứ 2 của PV Gas D sau Tổng công ty Khí Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 50,5%...

Lãi sau thuế của PV Gas D trong Quý 2/2021 là 55,5 tỷ đồng
Lãi sau thuế của PV Gas D trong Quý 2/2021 là 55,5 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) vừa công bố thông tin cổ đông lớn là Tokyo Gas Asia - một chi nhánh của Công ty Tokyo Gas (Nhật Bản) đã hoàn thành việc mua thêm 70.000 cổ phiếu của PV Gas D.

Như vậy,  Tokyo Gas Asia đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PV Gas D từ 24,9% lên 24,978% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này Tokyo Gas Asia trở thành cổ đông lớn thứ 2 của PV Gas D sau Tổng công ty Khí Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 50,5% vốn điều lệ.

Ngoài hai cổ đông lớn này PV Gas D còn có cổ đông lớn khác là Công ty Saibu Gas đang sở hữu 21% vốn điều lệ và 3,5% vốn điều lệ còn lại do các nhóm cổ đông khác sở hữu.

Trước đó Tokyo Gas Asia và PV Gas D đã ký kết Thỏa thuận hợp tác. Theo thoả thuận, Tokyo Gas Asia sẽ sử dụng công nghệ và chuyên môn của mình, giới thiệu các công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của PV Gas D trong việc kinh doanh phân phối khí thấp áp.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 vừa được PV Gas D công bố cho thấy tổng doanh thu của doanh nghiệp này đạt 2.457 tỷ đồng, tăng 43,9% so với quý 2 năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt hơn 163 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm 2020.

Lãi sau thuế của PV Gas D trong Quý 2/2021 là 55,5 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng so với con số lỗ 3,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm 20201 doanh thu thuần của PV Gas D là 4.504 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,4 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2020.